dr. marius crisan
O reinterpretare a mitului Dracula ce pune în lumină valori spirituale româneşti
en ro ro
element

Impactul unui mit:
Dracula şi imaginea României în literaturile britanicã şi americanã

Proiectul are o perspectivã interdisciplinarã, situându-se la interferenţa dintre Dracula studies, imagologie şi etnologie. Tema proiectului continuã cercetarea mea de doctorat, desfãşuratã la Universitatea din Torino, Italia.
Teza intitulatã Imagining Transylvania: The Construction of a Mythical Space from Stoker's Predecessors to Dracula a analizat imaginea Transilvaniei în Dracula de Bram Stoker, realizând o paralelã între imaginile din roman şi
stoker

element
reprezentãrile din sursele consultate de autor. Dacã pânã acum m-am concentrat asupra raportului dintre ceea ce a citit şi ceea ce a scris romancierul irlandez despre Transilvania, în studiul de faţã analizez complexitatea mitului Dracula: modul în care reflecţia spaţiului românesc în literaturile britanicã şi americanã a fost influenţatã de aceasta imagine, precum şi varietatea rãspunsurilor pe care acest fenomen le-a primit din partea cercetãtorilor sau scriitorilor români.
... continuã

POST-PROJECT ACTIVITY:
Workshop WHERE’S THE PLACE OF DRACULA: (DE)CONSTRUCTING STEREOTYPES IN THE STUDY OF THE MYTHICAL SPACE IN LITERATURE AND THE ARTS

part of the International Conference Beliefs and Behaviours in Education and Culture,
West University of Timișoara, Romania,
2nd edition, 23-25 June 2016.

The study of literary texts may contribute to the (de)construction of stereotypes about people and places. Starting from the hypothesis that literature and myth simplify history and transform objective reality into subjective perception, we intend to discuss the relationship between space and imagination, including the situation in which a successful literary work may transform geographic reality into story, and the visit into a way of reading. We intend to discuss reading both as a hermeneutic practice and aesthetic experience, based on the impact of the work of art on the reader.

We open the discussion by the example of the Dracula myth, with the variety of its forms of manifestation (literature, film, visual arts etc.) and the representations of Transylvania in Western imagination, and we want to extend the debate to other spaces which are “transformed” by literary perception.

The workshop intends to open a debate on some issues such as, but not limited to:
- Reading and feelings: subjective perceptions of geography and history;
- The relationship between literature and film in the representation of the mythical space;
- The importance of the Gothic in contemporary media representations: aesthetic experience and emotional impact;
- Reading and stereotypes: empirical approaches to the reaction of the audience to narration or to the work of art;
- The attraction of the audience to horror and violence: the identification with the fictional hero;
- The association of myths (such as the Dracula myth or other myths revived in contemporary times) with real locations;
- The contemporary uses of the Dracula myth: what does Dracula represent for Romanians, on the one hand, and for the Western readers, on the other?
- Emotions and Identification;
- Advantages and Disadvantages in using stereotypes in the study of the work of art;
- Emotion and cognition in entertainment: the role of education.

The workshop is part of the International Conference Beliefs and Behaviours in Education and Culture, Timișoara, Romania, 25-27 June 2015.

Webpage of the workshop: clik here

Website of the conference: clik here

Keynote speakers:
Professor Clive Bloom (Middlesex University)
Professor Ingrid Schoon (University College London)
Professor Alexandru Gafton, ("Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi)
Professor Ștefan Borbély (Babes-Bolyai University)
Professor Régis Malet (University of Bordeaux)
Dr. Sam George (University of Hertfordshire)

The conference also includes other workshops (see the website clik here).

Please submit 100 word abstracts to our website: clik here
or by email to: Dr. Marius-Mircea Crișan (conference coordination, Humanities): e-mail


element

Microconferinţa Internaţionalǎ
a proiectului de Cercetare Postdoctoralǎ

IMPACTUL UNUI MIT: DRACULA SI IMAGINEA ROMÂNIEI ÎN LITERATURILE BRITANICǍ ŞI AMERICANǍ

- Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4 -
- 18 iulie 2013, Amfitearul A01, ora 1600 -


Prof. univ. dr. FARKAS JENÖ, Universitatea Eötvös Lóránd din Budapesta, Imaginea lui Dracula pentru contemporani şi posteritate.
Prof. univ. dr. OTILIA HEDEŞAN, Complexul vampiric românesc. Mitologie şi geografie
Lect. univ. dr. MARIUS CRIŞAN, Dracula şi reprezentarea ficţionalǎ a spaţiului românesc.
Lect. univ. dr. CLAUDIU MESAROŞ, Despre o filosofie a brandului. Dracula ca identitate stratificatǎ

Workshop: Spaţiu şi mit în literaturǎ: abordǎri imagologice şi perspective didactice.
Tematica: descarcati aici
Program: descarcati aici


element