dr. marius crisan
O reinterpretare a mitului Dracula ce pune în lumină valori spirituale româneşti
en ro ro

element

Curriculum Vitae

Date biografice:
Autor: Marius Mircea Crişan
1. Anul, luna, ziua şi locul naşterii: 1977 / Septembrie / 06, oraş Arad, jud. Arad.

2. Studii universitare şi postuniversitare::
- noiembrie 2011 - mai 2012: Cursul postuniversitar "Învãţãmântul centrat pe student - strategii de proiectare, implementare şi evaluare instituţionalã", Modulul M2.2 Strategii centrate pe student în cadrul proiectului Formarea continuã de tip "blended learning" pentru cadrele didactice universitare, organizat, în parteneriat, de Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca.
- Doctorat: Titlul de doctor în Anglistica acordat de Universitatea din Torino, Italia; doctor în Filologie - Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, România (vezi punctul 4).
- Masterat în literatura românã şi intertextualitate: Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filozofie şi Istorie: Literatura românã şi intertextualitate, 2000 - 2002. Lucrarea de disertaţie: Universitatea de Vest din Timişoara, iunie, 2002, "Personaje reprezentative şi locuri simbolice în literatura central - europeanã", coordonator profesor dr. Doina Comloşan, Universitatea de Vest Timişoara.
- Licenţiat în filologie: limba şi literatura românã şi limba şi literatura englezã. Timişoara, Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea Litere, Filozofie şi Istorie, secţia românã-engleza, 1996 - 2000, Examen de licenţã: iunie 2000. Lucrare de licenţã - "Lectura şi receptare: "Patul lui Procust de Camil Petrescu", coordonatã de profesor dr. Doina Comloşan, Universitatea de Vest din Timişoara. şi de profesor dr. Sorin Alexandrescu de la Universitatea din Amsterdam
- Amsterdam, Olanda, Universitatea din Amsterdam, (bursa Socrates - Erasmus) septembrie 1998 - septembrie 1999: limba şi literatura englezã, literatura comparatã, teoria literaturii.

3. Specializãri în strãinãtate:
- Torino, Italia, Universitatea din Torino: studii doctorale în anglistica, noiembrie 2004 - noiembrie 2007. Titlul de doctor în Anglistica acordat de Universitatea din Torino în ianuarie 2008.
- Programul de perfecţionare Excelenţã în Sistemul Educaţional Universitar European, Universitatea Paris - Sorbonne şi Ecole National d'Administration, Paris, Franţa. Iunie 2011.
- München, Germania: IGEL (International Society for the Empirical Study of Literature) Summer Institute, iulie - august 2006 Münich, Germany; pentru detalii daţi click aici).
- Stockholm, Suedia, Scoala de varã în literatura şi teorie literarã "Exploring Digital Artefacts", organizatã de Söderton University College Stockholm, Blekinge Institute of Technology Karlskrona (Suedia) şi Georgia Institute of Technology (Georgia Tech, SUA), (pentru detalii daţi click aici).
- Londra, Marea Britanie: Workshop-ul "The City and Literature" Workshop Four: Urban Futures", AHRB, SOAS, University College of London, mai 2005 (pentru detalii daţi click aici sau aici [fisier *.doc]). - Karlskrona, Suedia, Blekinge Institute of Technology, Scoala de varã în literatura şi teorie literarã, "Authority Matters", mai - iunie 2004 (pentru detalii daţi click aici).
- Londra, Marea Britanie: Workshop-ul "The Social Context of Literary Production and Consumption", Workshop Three: Literary Communities, AHRB, SOAS, University College of London, mai 2004 (pentru detalii daţi click aici [fisier *.pdf]).
- Karlskrona, Suedia, Blekinge Institute of Technology, Scoala de varã "Approaching Cyberculture: Humanists as Actors in the Development of Technology", mai 2003.
- Amsterdam, Olanda, Universitatea din Amsterdam: literatura comparatã, teoria literaturii şi limba şi literatura englezã: Septembrie 1998 - Septembrie 1999, îndrumãtori direcţi Prof. Dr. Sorin Alexandrescu, Prof. Dr. Helga Geyer-Ryan.

4. Doctorat:
- 2004 - 2007: Studii doctorale la Universitatea din Torino, Italia. Tema lucrãrii: "Imagining Transylvania: The Construction of a Mythical Space from Stoker's Prededcessors to Dracula". Titlu de doctor în Anglisticã acordat de cãtre Universitatea din Torino.
- Titlul de doctor recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetãrii şi Tineretului din România - echivalat cu titlul de doctor in Filologie.

5. Alte titluri şi grade stiintifice, universitare şi academice obtinute în tarã şi în strainatate:
- Colegiul "A Treia Europa", Timişoara, februarie - iunie 2002, lucrarea de absolvire despre personaje literare central - europene.
- Universitatea de Vest din Timişoara, Timişoara, august 2002, gradul didactic definitiv, obţinut cu media generalã de promovare a examenelor 10.

6. Funcţii îndeplinite:
- Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, D.P.P.D. - octombrie 2008 - prezent: lector universitar.
- Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, D.P.P.D. - octombrie 2006 - mai 2008: asistent universitar. Disciplinele: didactica limbii şi literaturii române, didactica limbii engleze, practicã pedagogicã.
- Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul Colegii de Institutori - februarie 2005 - septembrie 2006 asistent universitar.
- Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul Colegii de Institutori - octombrie 2002 - ianuarie 2005- preparator universitar: seminarii de limba românã, literatura românã şi literatura pentru copii şi limba englezã;
- Timişoara, Liceul Teoretic "William Shakespeare", septembrie 2000 - 2002: profesor de limba şi literatura românã, limba englezã şi literatura universalã. Rezultate şcolare deosebite (elevi premiati la faza judeteanã sau nationalã a olimpiadei de limba românã, la alte concursuri şcolare; organizare de întâlniri cu scriitorii, diverse activitãşi extrascolare, calificative maxime etc.).

7. Premii şi distincţii acordate în perioada de început a activitaţii didactice şi de cercetare, în timpul studiilor universitare şi preuniversitare:
- iunie 2002: Bursa acordatã de Fundaţia "A Treia Europa" pentru proiectul de cercetare a literaturii central - europene.
- Premiul I pe tarã (pentru lucrarea "Contrapaginã eminescianã") la Colocviul National Studentesc "Mihai Eminescu", Iaşi, 1998.
- Trei participari consecutive la faza naţionalã a olimpiadei de limba şi literatura românã (în urma obţinerii de fiecare datã a Premiului I pe judetul Arad), premiate cu menţiune, 1993 - 1995.

8. Burse oferite de instituţii de învãţãmânt şi cercetare din strainãtate:
- 2004 - 2007: Bursa pentru studii doctorale oferitã de Universitatea din Torino, Italia.
- 2006: Bursa oferitã de IGEL (International Society for the Empirical Study of Literature), pentru participarea la institutul de varã dedicat studiilor literare empirice, München, Germania.
- 2005: Bursa oferitã de Söderton University College, Stockholm, pentru participarea la Scoala de varã "Exploring Digital Artefacts", Stockholm, Suedia.
- 2005: Bursa oferitã de AHRB (Arts and Humanities Research Board), Marea Britanie, pentru participare la workshop-ul The City and Literature" cu tema "Urban Futures", SOAS, University College of London.
- 2004: Bursa oferitã de Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Suedia, pentru participarea la Scoala de varã în literatura şi teorie literarã, "Authority Matters".
- 2004: Bursa oferitã de AHRB (Arts and Humanities Research Board), Marea Britanie, pentru participare la workshop-ul "The Social Context of Literary Production and Consumption" cu tema "Literary Communities", SOAS, University College of London.
- 2003: Bursa oferitã de Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Suedia pentru participarea la Scoala de varã "Approaching Cyberculture: Humanists as Actors in the Development of Technology".

9. Proiecte de cercetare:
- Director al proiectului de cercetare The Impact of a Myth: Dracula and the Image of Romania in British and American Literatures, PN-II-RU-PD-2011-3-0194.
- Membru în echipa de cercetare a proiectului CNCSIS ID 1656 Dicţionar imagologic al oraşelor din România reprezentate în literatura de cãlãtorie britanicã. Director de grant: Dr. Carmen Andraş, Institutul de Cercetari Socio-Umane Gheorghe Sincai al Academiei Române, Târgu Mureş (pentru detalii daţi click aici).
- Expert în cadrul proiectului POSDRU Practica ta pentru educaţia viitorului ID 33675.
- Membru în echipa de cercetare a proiectului internaţional Impactul mediatic al violenţei asupra tinerilor (pentru detalii daţi click aici).
- Membru în echipa de cercetare a proiectului internaţional Studii şi cercetãri de psihologie evoluţionistã (pentru detalii dati click aici).
- Participare externã la grantul aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii şi de CNCSIS pe perioada 2002 - 2004 "Dicţionarul Scriitorilor din Banat".

10. Referiri la lucrarile publicate şi activitatea mea de cercetare:
- Robert Z. Cohen. Transylvania: Birthplace of Vampires. New York: Rosen Publishing Group, 2012. p. 60.
- David Mandler, "Vambery, Victorian Culture and Stoker's Dracula" în Comparative Hungarian Cultural Studies, editori Steven Tötösy de Zepetnek şi Louise O. Vasváry Purdue U. P. 2011. p. 54, 56.
- Louise O. Vasváry, Steven Tötösy de Zepetnek şi Carlo Salzani. "Selected Bibliography for Work in Comparative Hungarian Cultural Studies" în Comparative Hungarian Cultural Studies, editori Steven Tötösy de Zepetnek şi Louise O. Vasváry Purdue U. P. 2011, p. 351.
- Susannah Clements. The Vampire Defanged: How the Embodiment of Evil Became a Romantic Hero. Grand Rapids: Brazzos Press, 2011, p. 168 - 169, 184, 194.
- Carlo Salzani şi Steven Totösy de Zepetnek. "Bibliography for Work in Travel Studies". în Comparative Literature and Culture, (publicaţie indexatã ISI - în AHCI) (pentru detalii daţi click aici)
- Carmen Andraş, "Spaţiu şi civilizaţie urbanã", în Academica. Revista editatã de Academia Româna, nr. 7-8 (iulie-august)/2010, p. 32-33. ISSN 1220-5737.
- "Bram Stoker Literary Criticism. Dracula". (pentru detalii daţi click aici)
- Mihaela Irimia. ODISEI II: O cartografie identitarã: Studii de caz. editori Mihaela Irimia şi Dragoş Ivana, Editura Universitãţii din Bucureşti, 2009. pp 18-19).
- Donatella Abbate Badin, Lady Morgan's Italy: Anglo-Irish sensibilities and Italian realities, Academica Press, Bethesda, 2007. p. xii.
- Ghinea Nouraş, "Tudor Negoescu, Aleksandar Stoicovici şi Cosmin Soameş in ultimul numãr din Banat" (pentru detalii daţi click aici).

11. Autor al volumului Caiet de practicã pedagogicã - limba şi literatura românã. Editura Eubeea, Timişoara, 2010.

12. Co-autor al volumelor:
- Carmen Andraş, Elena Butoescu, Maria Costea, Marius Crişan, Adriana Cupcea, Cornel Sigmirean. An Imagological Dictionary of the Cities in Romania Represented in British Travel Literature (1800 - 1940). Mentor, Târgu Mureş, 2012.
- New Directions in Travel Writing and Travel Studies, editat de Carmen Andras, Germania, Aachen: Shaker Publishing, 2010.
- Promovarea valorilor cultural-ştiinţifice locale în circuitul naţional, regional şi internaţional, Editura Eurostampa, Timişoara, 2008.
- Studia in honorem magistri. Alexandru Metea, Timişoara, Editura Universitãţii de Vest, 2008.
- Teorii şi practici educaţionale. Timişoara, Editura Eurostampa, 2007.
- Traditional şi modern în învãţãmântul românesc, Timişoara, Editura Mirton, 2006.
- Dictionar al scriitorilor din Banat, Timişoara, Editura Universitãţii de Vest, 2005.element

Lista publicaţiilor

(în limba englezã)


Didactic Volume
Caiet de practica pedagogica - Limba şi literatura româna (Teaching Practice Guide - Romanian Language and Literature) Editura Eubeea, Timişoara, 2010 (100 pages).

Contributions to Books
1. Carmen Andraş, Elena Butoescu, Maria Costea, Marius Crişan, Adriana Cupcea, Cornel Sigmirean. An Imagological Dictionary of the Cities in Romania Represented in British Travel Literature (1800 - 1940). Mentor, Târgu Mureş, 2012. I wrote about the following cities: Aiud (33 - 37), Arad (44-51), Bãile Herculane (52-60), Caransebeş (116-123), Deva (158-164), Drobeta-Turnu-Severin (165-174), Galaţi (175-189), Haţeg (203-208), Hunedoara (209-212), Lugoj (226-231), Miercurea Ciuc (231-233), Oradea (234-244), Oraviţa (245-250), Orãştie (251-254), Orşova (254-266), Sulina (311-316), Timişoara (334-343), Tulcea (344-350).
2. New Directions in Travel Writing and Travel Studies, edited by Carmen Andraş, Aachen (Germany): Shaker Publishing, 2010. "Descriptions of Landscape in Bram Stoker's Dracula". 311-323. (for details click here)
3. Philological Explorations, Edited by Gilda M. Socarrás, Athens (Greece): Athens Institute for Education and Research, 2009. "Welcome to my House! Enter Freely and of your own will!" (Dracula 26): Transylvanian Hospitality in Bram Stoker's Sources for Dracula". 301-308 (also available online here).
4. Omogenitate, diversitate, identitate: Spatiu european si integrare. Vol II: O cartografie identitara: studii de caz. Editors Mihaela Irimia and Dragos Ivana, Centrul de Excelenta pentru Studierea Identitatii Culturale, University of Bucharest UP, 2009, "At every station there were groups of people, sometimes crowds, and in all sorts of attire: The Transylvanian World as a Stage in Stoker's Dracula and in His Sources" 290-306.
5. Studia in honorem magistri: Alexandru Metea, Timisoara, Editura Universitatii de Vest, 2008, "Imagini ale Timisoarei în literatura britanica" ("Images of Timişoara in British Literature"). 159 - 174.
6. "The Theme of Interethnic Peaceful Cohabitation in the Novel Mara by Ioan Slavici", Promovarea valorilor cultural- stiintifice locale în circuitul national, regional si international ("Promoting local cultural and scientific values in the regional, national and international circuit"), Editura Eurostampa, Timisoara, 2008. 394 - 399.
7. "Searching the Web of Small Things: Reading as Oscillation in Arundhati Royşs The God of Small Things". Exploring Digital Artefacts. Johan Bornebuch and Patrik Hernwall, editors, Soderton University College, Sweden, 2006. 89 - 112.
8. Editor, together with Nicolae Hurduzeu, of Traditional si modern în învatamântul românesc ("Traditional and Modern Elements in Romanian Education"): Timişoara, Editura Mirton, 2006.
9. Dictionar al Scriitorilor din Banat ("Dictionary of the Writers from Banat"). Timisoara, Editura Universitatii de Vest, 2005. I wrote about the following writers: Adriana Babeti (63 - 66), Adrian Bodnaru (109 - 114), Gheorghe Brancovici (126 - 129), Ion Chichere (159 - 161), Ion Clopoşel (184 - 187), Ada Cruceanu (215 - 217), Crisu Dascalu (225 - 227), Simion Dima (241 - 243), Octavian Doclin (257 - 261), Sorin Gârjan (339 - 342), Alexandru Nemoianu (545 - 547).

Papers published in Proceedings of International Conferences:
"Oradea, a model for Bram Stoker's Transylvanian City", in Proceedings of the International Conference European, National and Regional Identity, Editura Universitaşii din Oradea (Oradea U.P.), Oradea, 2011. pp. 129-142.

Articles in Journals
1. "19th Century Oradea: The Reflections of a Multiethnic City in British Travel Literature". Revista Româna de Geografie Politica. Year XIII, no. 1 / 2011, pp. 82 - 89 http://rrgp.uoradea.ro/last.html.
2. "I Left My Paradise Alone": British Notes on Oraviţa and Its Neighbourhood. in "Anuarul Institutului "Gheorghe Şincai" al Academiei Române", Vol. XIV/2011, p. 137 - 149. (for details click here)
3. Ad Aquas Herculi Sacras: The Image of Baile Herculane in the 19th Century British Travel Literature, în "Anuarul Institutului "Gheorghe şincai" al Academiei Române", Chapter Spatiu si civilizatie urbana: între realitate si imaginatie/Urban Space and Civilization: Between Reality and Imagination, Vol. XIII/2010, p. 24-40. (for details click here)
4. "Bram Stoker's Transylvania: between Historical and Mythical Readings" in TRANS - Internet Journal for Cultural Studies, Nr. 17, April 2010, (for details click here). included in ERIH database (European Reference Index for the Humanities)
5. "Superstition and Religion in Stoker's Sources on Transylvania", Perspectives on English Studies, Trauben, Torino, 2009: 49-64. ISBN 978-88-89909-553 (for details click here).
6. "Transylvania, A Superstitious Land: Bram Stoker's Dracula and His Sources for the Novel". Journal of Ethnography and Folklore, Serie noua, 1-2/2008, Editura Academiei Române: 81-90.
7. "Transylvania as a Borderland Between the West and the East", Anuarul Institutului de Cercetari Socio-Umane "Gheorghe Sincai" al Academiei Române, nr. 11, 2008: 58 - 63. Available online on CEEOL database: (for details click here)
8. "The Models for Castle Dracula in Stoker's Sources on Transylvania", Journal of Dracula Studies, Toronto, Canada, no. 10, 2008: 10 - 19: (for details click here).
9. "The Land Between Good and Evil: Stoker's Transylvania", English Studies 2006, Turin: Trauben, 2007: 55 - 78.
10. "Navigation and Interpretation. Reading the Narrative Hypertext" in International Journal of the Humanities, Volume 2, Number 3, 2004 - 2006: 2167 - 2187. (for details click here)
11. (together with Constantin Cheveresan) "Hipertextul, de la imagini la text si invers: Lasting Image de Carolyn Guyer si Michael Joyce" în Revista de informatica sociala, nr. 6/2006, Universitatea de Vest, Timisoara, pp. 18 - 37. (for details click here)
12. "Waiting for Meaning in "Waiting for Godotş by Samuel Beckett" in Caiet de Semiotica. Timişoara: Timişoara U. P., 16/2005: 95 - 108.
13. "Theories of Reception and Their Role in Contemporary Literary Theory" in Caiet de semiotica, Timişoara, Timişoara U. P, 2004, 15/ 2004: 93 - 98.
14. "Din lirica argheziana pentru copii - modele de receptare în lumea micilor cititori", ("From Tudor Arghezi's poems for children - models of reception in the world of the young readers") in "Revista de opinie didactica universitara", ("Review of University Didactic Opinion"), Timişoara, Mirton, 2003: 155 - 168.
15. "Literary Reception - a Fundamental Concept in Literary Theory", Annals of Faculty of Sociology, University of the West, Timişoara, Timişoara U. P, 8/2002: 93 - 98.

Conference Presentations
1. "Vampires and Stereotypes: Post-Stoker Imagined Transylvania", paper presented in plenary session at the International Conference Vampires: Myths of the Past and the Future. University of London. Institute of Germanic and Romance Studies. November 2011. (for details click here)
2. Teaching Students to Teach Literature: Ways of Interaction Between the Reader and the Text. 9th International Conference on New Directions in the Humanities. June 2011, University of Granada, Granada, Spain. (for details click here)
3. "The Mountain Towns of the Banat in British Travel Literature", The Days of the Romanian Academy - The Archives and the Research, Sovata, May, 2010.
4. "Creativity in Todayşs Romanian School" - opening speech at International Symposium Education and Creativity, William Shakespeare High School Timişoara, Romania Simpozionul Internaşional Educaşie şi creativitate. 2010.
5. "Perspective moderne în domeniul didacticii lecturii" (Modern Perspectives in Didactis of Reading), Symposium Activitatea dppd-urilor si rolul acestora în profesionalizarea carierei didactice (The Activity of Teacher Traing Departments and Their Role in Professiolnalysing Didactic Career), Zilele Academice Timişoara (Academic Days Timişoara), 28 May 2009.
6. "The Two Edges of Europe as seen in Stoker's Sources for Dracula". International Conference AnthropoEast. The Europenistaion of Balkans, The Balkanisation of Europe, Craiova, 26 - 29 November 2008.
7. "Hospitality Versus Hostility in Bram Stoker's Transylvania and in his Sources for Dracula." International Conference on Literature, Languages and Linguistics, Athens Institute for Education and Research, Athens, Greece, 28-31 July 2008, (for details click here).
8. "The Act of Reading Today: Theoretical and Practical Aspects", International Symposium Promovarea valorilor cultural-stiintifice locale în circuitul cultural national, regional si international ("Promoting local cultural and scientific values in the regional, national and international circuit" ), West University of Timişoara, Timisoara, 14 - 15 May, 2008.
9. "British Travelling in Transylvania: From Reality to Fiction or the Other Way Roundş" An Identitary Cartography: Case Studies International Micro-Conference Centre of Excellence for the Study of Cultural Identity, Bucharest, 9-10 May, 2008. (for details click here)
10. "The Imperialism of the Imagination: The Case of Transylvania". the international conference KCTOS: Knowledge, Creativity and Transformations of Societies, Vienna, 6 - 9 December 2007, (for details click here).
11. "Transylvania as A Border Land Between the West and the East", the international conference Continuity and discontinuity in East - West relationships organized by The "Gheorghe şincai" Research Institute for Social Sciences and the Humanities of the Romanian Academy, Târgu Mureş, Romania, 25-26 May 2007, for details see (for details click here).
12. "The Dual Image of Transylvania in its British Literary Reflections", the symposium "Dracula - Blurring the Boundaries between Truth and Fiction", organized by the Transylvanian Society of Dracula, Sighisoara, May 2007. for details see (for details click here).
13. "Myth and Sensationalism in the Construction of Transylvania in English Literature", ESSE 8 Conference , London, 29 August - 2 September, 2006 (the abstract published online: (for details click here [*.pdf file])
14. "Imagini ale Transilvaniei în literaturile engleza si americana" ("Images of Transylvania in English and American literatures"), International Symposium on Teaching Strategy, Lugoj, May, 2006.
15. "Rolul internetului în studierea literaturii în universitate" ("The role of the Internet in teaching literature"), Symposium "Traditional si Modern în învatamântul Românesc" ("Traditional and modern elements in Romanian education"), Lugoj, April, 2005.
16. "The Hypertext: from Images to Texts and the Other Way Round", presented at Fifth International Symposium "Iconicity in Language and Literature", Krakow, Poland, 17 - 20 March 2005.
(for details click here).
17. "The Importance of the Reader in the New Technology Era", presented at The Second International Conference on New Directions in the Humanities (for an abstract see http://humanitiesconference.com/ProposalSystem/Presentations/P0001137). The abstract published in The Second International Conference on New Directions in the Humanities, Common Ground Publishing Pty Ltd, Altona Vic, Australia, 2004 (ISBN 1 86335 563 4), pp. 81 - 82.
18. "Waiting for Meaning in "Waiting for Godotş by Samuel Beckett", "The14th Conference on British and American Studies", Timişoara, Romania, 13 - 15 May, 2004. For details about the conference see: (for details click here [*.pdf file]).
19. "A Day of Childhood in Seamus Heanyşs Poetry", The Symposium of Strategies in Education, Caransebeş, Romania 30 April, 2004.
20. "The Concept of Literary Reception in Teaching Literature for Children" Symposium "Strategies and Directions in Teaching", Lugoj, Romania, 19 April 2004.
21. "Poetry - Vision and Feelings in the Childhoodşs World", The International Symposium of Instruction Strategies, Caransebeş, Romania, May, 2003.
22. "Study of Literature by New Informational Means: the Internet", Timişoara Academyşs Days, May, 2003.
23. "Poetry of Innocence, Models of Receiving Poetry in the Little Readersş World", The International Symposium, "Competences and Strategies in Contemporary Education", Lugoj, Romania May, 2003.

International Workshops and Seminars
1. "Some Literary Representations of the Central European City", The City and Literature, Workshop Four: Urban Futures, Arts and Humanities Research Board, SOAS, University College of London, London, U.K., 11 - 13 May 2005, for abstract see (for details click here [*.doc file]).
2. "Individual and Collective Receptions of Madame Bovary", presented in the workshop The Social Context of Literary Production and Consumption Project, Workshop on Literary communities, Arts and Humanities Research Board, SOAS, University College of London, London, U.K., 27 - 28 May 2004, for program see: (for details click here [*.pdf file]), for abstract see: (for details click here [*.doc file]).
3. "Theories of Literary Reception", paper presented on the 3rd of June at Graduate Summer School of Literature and Literary Theory "Authority Matters", Karlskrona, Sweden, May - June 2004 (for details about the summer school see (for details click here).

Papers Delivered as Undergraduate Student
1. "Reception of Poetry: Robert Bly's Poems" - "The Fifth Symposium of Students in English", Timisoara, Romania, 31 March 2000.
2. "Literature and Identity" - Literary Theory Colloquium, University of Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands, 1999.
3. "Constructing the Group Identity" - "Systematic Literary Theory Colloquium", University of Amsterdam, the Netherlands, 1999.
4. "Contrapagina eminesciana" ("Eminescu's "Opposite Page") - National Colloquium "Mihai Eminescu", Iasi, 1998 (paper awarded with the First Prize).
5. "Metempsihoza si melancolie în Bolnav în al meu suflet de Mihai Eminescu" ("Metempsychosis and Melancholy in Mihai Eminescu's poem "Sick at Soul" - National Colloquium "Mihai Eminescu", Iasi, Romania,1997.

Other Articles and Essays
1. "Totul e prea mult si prea joc", literary magazine Banat, Lugoj, Nr. 9-10-11-12, 2004, for a reference to this article see (for details click here).
2. "Personajul slab" (The Week Character), Orizont (journal of The Writers of Romanian Union), nr. 10 (1044), 18 oct. 2002.
3. "Gheorghe Brancovici, cronicarul ardelean" ("Gheorghe Brancovici, the Transylvanian Chronicler"), (for details click here), 1996.

Contribution to documentary films
Speech about the representation of the gypsies in Bram Stoker's Dracula and in his sources for Transylvania in The Vampire and the Voivode. The True Story behind Bram Stoker's gothic novel Dracula. Teleg Films. UK, 2008. (for details click here).


element

Teza de doctorat


Tema proiectului continuã cercetarea mea de doctorat, desfãşuratã la Universitatea din Torino, Italia. Teza intitulatã Imagining Transylvania: The Construction of a Mythical Space from Stoker's Predecessors to Dracula a analizat imaginea Transilvaniei în Dracula de Bram Stoker, realizând o paralelã între imaginile din roman şi reprezentãrile din sursele consultate de autor.

Proiect CNCS, UEFISCDI, tip PD
Titlul proiectului: Impactul unui mit:
Dracula si imaginea României în literaturile
britanica si americana

Codul proiectului: PN-II-RU-PD-2011-3-0194