dr. marius crisan
O reinterpretare a mitului Dracula ce pune în lumină valori spirituale româneşti
en ro ro

element

Evenimente 2011
Vampires: Myths of the Past and the Future

An International Conference at the Institute of Germanic & Romance Studies, University of London
Date: Wednesday, 2 November - Friday, 4 November 2011
URL: http://igrs.sas.ac.uk/events/conferences-workshops/vampires-myths-of-the-past-and-future.html
Subject of presentation: Vampires and Stereotypes: Post-Stoker Imagined Transylvania


La aceastã conferinţã am avut ocazia sã mã informez în privinţa noilor tendinţe din domeniul de studiu, sã particip la prezentãri ale unor personalitãţi din domeniu.

În cadrul conferinţei am prezentat în sesiune plenarã lucrarea
"Vampires and Stereotypes: Post-Stoker Imagined Transylvania".


Extras din programul Conferintei:

Friday, 4 November 2011
16.10 Plenary Session: Theory of the Undead II
(Chair: Sam George)
Marius Crisan (Timisoara): 'Vampires and Stereotypes: Post-Stoker Imagined Transylvania'
Sarah Horgan (Canterbury): 'The Anglo-Irish Vampire: Constructions of a Conflicted National Identity in the 19th-Century Gothic Text'
Bernhard Unterholzner (Gießen): 'Tracing Translation: Vampires, Media, Enlightenment'

Lucrarea a prezentat în mod sintetic câteva dintre rezultatele cercetãrii desfãşurate în anul 2011 în cadrul acetui proiect, concentrându-se asupra imaginii României (în special a Transilvaniei) în literaratura fantasticã inspiratã din romanul Dracula de Bram Stoker. Pe lângã analiza stereotipurilor întâlnite în romanele inspirate din Dracula, lucrarea a cuprins şi referinţe la opere literare britanice care deconstruiesc aceste imagini gotice.

Am primit un feed-back foarte util din partea participanţilor la conferinţã.


Evenimente 2012
Anul Centenarului Bram Stoker
(100 de ani de la moartea autorului)


Conferinţe şi simpozioane internaţionale în cadrul cãrora am prezentat lucrãri pe tema proiectului

1. "Bram Stoker and the Gothic Transylvania", Bram Stoker Centenary Conference 2012: Bram Stoker and Gothic Transformations. 12-14 aprilie 2012, University of Hull, Marea Britanie link 1, link 2

2. "British Travel Notes on Romanian Music" East-West Cultural Passage Conference: Literature and Music. Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Facultatea de Litere şi arte şi Roehampton University London, Department of English and Creative Writing, 10 - 12 mai 2012. click aici

3. "Real and Imaginary Walks in Timişoara: Representations of the City in British and American Literatures", Conferinţa Internaţionalã British and American Studies/22, Universitatea de Vest din Timişoara, Departmentul de Limba Englezã, 17 - 19 mai, 2012. click aici

4. "British Perspectives on Romania's Nature", International Conference (M)other Natureş Inscriptions, Locations, Revolutions, Departmentul de Limba Englezã, Universitatea din Bucureşti, 31 mai - 2 iunie 2012. click aici

5. "Simbolul oglinzii în Dracula de Bram Stoker şi B. Stoker şi Contele Dracula de D. R. Popescu." Colocviul Internaţional de Comunicare şi Culturã în România Europeanã, 15 - 16 iunie 2012, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie şi Universitatea Politehnica Timişoara. click aici

6. "Perceptions of Romanian spirituality: Nina Elizabeth Mazuchelli, Dervla Murphy and Caroline Juler" International Conference Routes and Roots: Identity and Cultural Exchange in Travel and Tourism. Universitatea din Aveiro, Portugalia, 28 - 29 iunie 2012. click aici
7. "Representations of the Romanian Space in Dracula Sequels" International Conference Dracula and the Gothic in Literature, Pop Culture and the Arts. 29 - 30 iunie 2012, Braga, Portugalia click aiciAlte evenimente

În 19 aprilie, la invitaţia editurii, a editorilor şi a familiei Stoker, am participat la lansarea de carte: The Lost Journal of Bram Stoker editatã de Elizabeth Miller şi Dacre Stoker şi la recepţia prilejuitã de acest evenimet. Întâlnirea a avut loc la sediul Biteback Publishing din Londra. Am consultat, cu aceastã ocazie, volumul original de memorii. Au participat personalitãţi din acest domeniu de studii, precum Elizabeth Miller, Clive Leatherdale, Clive Bloom, David Punter, William Hughes, Robert Eighteen-Bisang, etc.
În 20 aprilie am participat la comemorarea a 100 de ani de la moartea scriitorului Bram Stoker, prin prezenţa la simpozionul comemorativ Bram Stoker Centenary Simposyum organizat de Dr Sam George, Universitatea din Hertfordshire, la Casa Memorialã John Keats, Hampstead, Londra.

Celebrarea Centenarului Stoker a inclus şi vizitarea crematoriului Golders Green, unde e depozitatã urna scriitorului. Am participat la acest eveniment alãturi de familia Stoker, critici literari de specialitate, membri ai unor societãţi culturale şi literare şi reprezentanţi ai presei.
Am participat la comemorarea lui Bram Stoker la Teatrul Lyceum din Londra: scriitorul a fost directorul acestei instituţii timp de douãzeci de ani (1878 - 1898).


Evenimente 2013
Microconferinţa Internaţionalǎ
a proiectului de Cercetare Postdoctoralǎ

IMPACTUL UNUI MIT: DRACULA SI IMAGINEA ROMÂNIEI ÎN LITERATURILE BRITANICǍ ŞI AMERICANǍ

Universitatea de Vest din Timişoara, 18 iulie 2013

Deschiderea conferinţei: Prof. univ. dr. Otilia Hedeşan, Director CSUD, Universitatea de Vest din Timişoara; mentorul proiectului de cercetare.

Sesiunea I. 1600 - 1720

Lect. univ. dr. Marius Crişan, Dracula şi reprezentarea ficţionalã a spaţiului românesc. Pe lângã discutarea aspectelor principale legate de aceastã temã, prezentarea a cuprins şi referiri la activitãţile semnificative desfãşurate în cadrul proiectului de cercetare.Prof. univ. dr. OTILIA HEDEŞAN, Complexul vampiric românesc. Mitologie şi geografie

Prelegera s-a centrat asupra anazilei complexulului mitologic al vampirului în cultura popularã româneascã (strigoiul, moroiul şi Fata Pãdurii).1720 - 1730 Pauza de cafea


Sesiunea a doua 1730 - 1830

În prelegerea Imaginea lui Dracula pentru contemporani şi posteritate, domnul Prof. univ. dr. FARKAS JENÖ de la Universitatea Eötvös Lóránd din Budapesta, a prezentat o sintezã a istoririei mediatizãrii lui Dracula, de la portretele medievale la cinematorgrafie şi alte reprezentãri media contemporane.


În lucrarea Despre o filosofie a brandului. Dracula ca identitate stratificatã, domnul lect. univ. dr. Claudiu Mesaroş, a prezentat fundamentele conceptuale ale filosofiei imaginarului şi filosofiei brandingului, apoi a vorbit despre Dracula ca brand, în contextul campaniilor de construire a unei imagini naţionale din anii 90 pânã azi."


La dezbaterile din cadrul conferinţei au participat cadre didactice şi cercetǎtori din învǎţǎmântul universitar: prof. univ. dr. Georgiana Lungu Badea, conf. univ. dr. Gheorghe Clitan, conf. univ. dr. Smaranda Vultur, conf. univ. dr. Ioan Vultur, lect. univ. dr. Simona Adam, lect. univ. dr. Anca Franţ, lect. univ. Andreea Gheorghiu, lect. univ. dr. Ramona Hurduzeu, lect. univ. dr. Lucian Drǎguţ, lect. univ. dr. Maria Lungu, lect. univ. dr. Monica Oprescu, lect. univ. dr. Carmen Ţîru, cercetǎtor Corina Popa, asist. Cosma Iulia, dr. Irina Dincǎ, etc.; invitaţi din Marea Britanie: Nick Green şi drd. Lizz Mellis - University College of London; cadre didactice din învǎţǎmântul preuniversitar: prof. Viorica Gyovai, prof. Tatiana Krista, prof. Rodica Sirca-Belintan etc., doctoranzi, masternanzi, studenţi.


Workshopul Spaţiu şi mit în literaturǎ: abordǎri imagologice şi perspective didactice 1830 - 2015


În cadrul workshopului Spaţiu şi mit în literaturǎ: abordǎri imagologice şi perspective didactice s-au discutat aspecte legate de asocierea României cu mitul Dracula.

Doamna Prof. univ. dr. Otilia Hedeşan considerǎ cǎ aceasta este e "o temǎ care fascineazǎ" şi propune o discuţie despre felul în care ne raportǎm noi la aceastǎ imagine "pe care o vedem ca pe o povarǎ, ca pe o imagine cu care trebuie sǎ luptǎm, în pofida faptului cǎ, pânǎ la urmǎ, este o imagine pe care nu putem sǎ o evitǎm".

Dupǎ domnul lector dr. Claudiu Mesaroş, este o şansǎ pentru România sǎ aibǎ o imagine atât de puternicǎ, asociatǎ şi cu un personaj real, cu Vlad Ţepeş: "Nu este o ofensǎ la adresa personajului Vlad Ţepeş. Faptul cǎ un lider politic medieval este asociat cu o imagine romanticǎ pitoreascǎ este un avantaj. Existǎ şi alte presonaje medievale în Europa sau în lume asociate cu asemenea imagini romantice, care deturneazǎ biografia, dar nu asta este problema. În privinţa imaginii de ţarǎ e un lucru pozitiv, un noroc pe care noi n-am ştiut sǎ-l gestionǎm."

Doamna conf. univ. dr. Smaranda Vultur a vorbit despre efectul globalizǎrii, ce readuce în discuţie chestiunea brandurilor regionale şi a explicat cǎ legitimarea brandurilor prin genealogii coexistǎ în postmodernitate cu tipologia ideologiei naţionale, astfel încât, în lumea hibridǎ contemporanǎ, discursurile identitare coexistǎ cu cele globalizante, postmoderne.


Doamna asist. univ. dr. Cosmina Lungoci (care a moderat, împreunǎ cu lect. univ. dr. Marius Crişan workshopul), a pus în discuţie câteva aspecte didactice care vizeazǎ interesul tinerilor de azi pentru literatura fantasticǎ şi naraţiunile horror.

Domnul Prof. Farkas Jeno a vorbit despre o posibilǎ disociere dintre Dracula şi horror, în vederea utilizǎrii acestei imagini de success în scop didactic, referindu-se la numeroase manuale din occident care se foloseau de Dracula: "Nu au nimic horror, dar se folosesc de aceastǎ emblemǎ: Dracula învaţǎ sǎ citeascǎ, Dracula învaţǎ sǎ socoteascǎ. Dracula cu dinţii mari pronunţǎ cuvinte pentru copiii care pronunţǎ cuvintele foarte greu. În Germania, de exempul manualul Dracula învaţǎ ortografia nouǎ a avut un mare succes".

Doamna profesoarǎ Viorica Gyovai considerǎ cǎ literatura recentǎ fantasticǎ, ce cuprinde şi elemente horror, e scrisǎ într-o manierǎ ce reflectǎ viaţa realǎ a adolescenţilor de astǎzi. Elevii sunt mai atraşi de acele aventuri decât de celelalte cǎrţi, pe care, chiar dacǎ sunt valoroase, le înţeleg mai greu şi le citesc din obligaţie. Dupǎ pǎrerea dumneaei, este important ca un copil sǎ fie lǎsat sǎ citeascǎ pentru a-şi dezvolta apetitul pentru lecturǎ, cǎci la adolescenţǎ va ajunge sǎ citeascǎ şi sǎ înţeleagǎ adevǎratele capodopere ale literaturii. S-a discutat, de asemenea, despre dorinţa elevilor de a citi cǎrţi fantastice şi nevoia de aventurǎ a copiilor de astǎzi, care adesea trǎiesc în lumea virtualǎ. În acest context, doamna profesoarǎ Rodica Sirca-Belintan a vorbit despre rolul lecturii suplimentare.

Doamna lector universitar dr. Maria Niculescu a vorbit despre transformarea barierei în resursǎ în privinţa formǎrii apetitului pentru lecturǎ al tinerilor şi al brandului de ţarǎ.


Proiect CNCS, UEFISCDI, tip PD
Titlul proiectului: Impactul unui mit:
Dracula si imaginea României în literaturile
britanica si americana

Codul proiectului: PN-II-RU-PD-2011-3-0194