dr. marius crisan
O reinterpretare a mitului Dracula ce pune în lumină valori spirituale româneşti
en ro ro
element

Impactul unui mit:
Dracula şi imaginea României în literaturile britanicã şi americanã

Proiectul are o perspectivã interdisciplinarã, situându-se la interferenţa dintre Dracula studies, imagologie şi etnologie. Tema proiectului continuã cercetarea mea de doctorat, desfãşuratã la Universitatea din Torino, Italia. Teza intitulatã Imagining Transylvania: The Construction of a Mythical Space from Stoker's Predecessors to Dracula a analizat imaginea Transilvaniei în Dracula de Bram Stoker, realizând o paralelã între imaginile din roman şi reprezentãrile din sursele consultate de autor. Dacã pânã acum m-am concentrat asupra raportului dintre ceea ce a citit şi ceea ce a scris romancierul irlandez despre Transilvania, în studiul de faţã analizez complexitatea mitului Dracula şi a rãspunsurilor pe care acest fenomen le-a primit din partea cercetãtorilor sau scriitorilor români.

În cercetarea mea, analizez urmãtoarele aspecte:

1. Studiul operelor literare cu caracter senzaţional, bazate pe diseminarea şi dezvoltarea imaginii Transilvaniei ca spaţiu supranatural / al alteritãţii

Propun urmãtoarea clasificare:

a. Opere literare non-mimetice: Transilvania este reprezentatã ca un spaţiu fantastic, iar referirile la contextul istoric sunt irelevante sau ocupã un plan secundar: F. Saberhagen, The Dracula Tape (1975). D. F. Glut, Frankenstein meets Dracula (1977), C. Dean Andersson, I am Dracula (1998), J. Reese, The Dracula Dossier (2008, tradus în românã "Dosarul Dracula" în 2011), Dracula the Undead (tradus în românã "Dracula, mortul viu" 2010), etc.

b. Opere literare mimetice: reprezentarea Transilvaniei şi a României se contureaza prin referiri la aspecte istorice şi politice concrete, tendinţa autorilor fiind de a contura un spaţiu care sã fie aproape de realitatea istoricã. Aceste texte conţin adesea o atitudine criticã referitoare la anumite aspecte social-economice româneşti: Aceste texte mimetice pot fi realiste - de exemplu: B. Wilson, Trouble in Transylvania (1993) - sau fantastice: R. Rudorff, The Dracula Archives (1971), D. Simmons, Children of the Night (1993), E. Kostova, The Historian (2005, tradus în românã "Colecţionarul de istorie" în 2006), S. Kaye Saunders, Riddler's Game - Vlad Dracula (2006), etc. Cercetarea presupune, de asemenea, o sintezã a filmelor inspirate din romanul Dracula de Bram Stoker, în care Transilvania este reprezentatã ca un spaţiu fantastic, asociat de regula cu prezenţa vampirilor: Nosferatu (1922), Dracula (Universal, 1931), Dracula (1958), The Brides of Dracula (1960), Love at First Bite (1979), Dracula (1979), Count Dracula (1977), Transylvania 6-5000 (1985), Daughter of Darkness (1989), Dracula (1992), Dracula (2002), Van Helsing (2004), Dracula (2006), Transylmania (2009) etc.

2. Studiul textelor literare care deconstruiesc stereotipul creat de Stoker, reprezentând Transilvania ca un spaţiu al redescoperirii de sine prin dialogul cu Celãlalt. Transilvania şi România sunt descrise ca locuri fascinante.

a. Literaturã de cãlãtorie: H. Baerlein, And Then to Transylvania (1931), W. Starkie, Raggle - Taggle (1933), S. Sitwell, Roumanian Journey (1938), P. L. Fermor, Between the Woods and the Water (1986), Dervla Murphy, Transylvania and Beyond (1992), A. Ogden, Romania Revisited (2000) and Winds of Sorrow: Travels in and Around Transylvania (2004), C. Juler, Searching for Sarmizegetusa (2003), B. Riley, Transylvania (2007) etc.

b. Romane: A. Brownjohn, Long Shadows 1997, P. Bailey, Kitty & Virgil 1998.

3. Vampirul occidental şi strigoiul românesc: studiu comparativ

a. Tema strigoiului literatura britanicã de cãlãtorie din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea (Chishull 1747, Boner 1865, Gerard 1885, etc) şi în reprezentãrile ficţionale ale Transilvaniei din secolul XX.

b. Existã vampiri în folclorul românesc? Distincţia terminologicã vampir - strigoi. Puncte de pornire ale studiului: Otilia Hedeşan şapte eseuri despre strigoi (1997) and P. Johnson "Count Dracula and the Folkloric Vampire: Thirteen Comparisons." (2001).

c. Folclorul irlandez, o sursã a literaturii gotice. Puncte de pornire ale studiului: Haining şi Tremayne, The Un-dead: The Legend of Bram Stoker and Dracula (1997) şi Hughes şi Smith Bram Stoker: History, Psychoanalysis and the Gothic (1998).

d. Imaginea strigoiului în filmele documentare britanice şi americane pe tema proiectului. O sintezã a filmelor documentare reprezentative pe aceastã temã: The Vampire and the Voivode. The True Story behind Bram Stoker's gothic novel Dracula. Teleg Films 2008; Across the Forest. Tales from Transylvania. Justin Blair and Mathew Vincent 2009, ?The Fallen Vampire - Bela Lugosi 2007 etc.

4. Un studiu al rãspunsului românesc la mitul Dracula

a. Perspectiva istoricilor: M. Cazacu, Dracula (2008), N. Djuvara, De la Vlad Ţepeş la Dracula Vampirul (2003), ş. Andreesecu, Vlad Ţepeş (Dracula). Între legendã şi adevãr istoric (1998) etc.

b. Rãspunsuri literare: D. R. Popescu, Bram Stoker şi Contele Dracula (2002), M. Mincu, Jurnalul lui Dracula (2004), V. Lupasc, Rãstignit între cruci, 2010.

c. Perspectiva criticii literare: studii în limba românã - D. H. Mazilu, Un Dracula pe care Occidentul l-a ratat (2001), R. Iulian, Dracula sau triumful modern al Vampirului (2004); studii în englezã: C. Andraş The Image of Transylvania in English Literature (Journal of Dracula studies 1999), P. Brînzeu, Corridors of Mirrors (1997, 2000), A. Ciugureanu, The Dracula Myth: Exile and Homecoming (Ovid, Myth and (Literary) Exile 2009) etc.


element

Bibliografie

>>> Pentru Bibliografie dati click aici [fisier *.pdf]Proiect CNCS, UEFISCDI, tip PD
Titlul proiectului: Impactul unui mit:
Dracula si imaginea României în literaturile
britanica si americana

Codul proiectului: PN-II-RU-PD-2011-3-0194